Unitateak

  • PDF fitxategia
  • Inprimatu
  • E-posta

Jarraian, unitate didaktikoak osatzen dituzten materialen eta jardueren deskribapena ikusiko dugu.

Unitate didaktikoak Kontzeptuak, trebetasunak Jarduerak
IDEIAK ASMATZEA Taldean ideia originalak sortzea, aurretik hautemandako behar edo arazoetan oinarrituz. Jakin-mina sustatzea. "Arantzak Arrantzatzen"
PLANGINTZA ETA BIDERAGARRITASUNA Proiektu bat gauzatzeko beharrezkoak diren denbora eta baliabideak eraginkortasunez planifikatzea. "Txukuntasun pixka bat!"
Proiektu bat gauzatzeko ditugun baliabide ekonomikoak eraginkortasunez planifikatzea eta kudeatzea. "Eta zuk, zenbat daukazu?"
Proiektu bat burutu ahal izateko kanpoko laguntzarako iturriak aurkitzea. "Ez kezkatu!"
Proiektu baten arrakasta eta bideragarritasunerako aukerak baloratzea. "Nor da AMIA hori?"
EGIN ETA KUDEATU

Buruzagitzaren gakoak ezagutzea eta identifikatzea.

"Nire atzetik!"
Denbora eraginkortasunez planifikatzea zereginak edo proiektu bat egiteko. Denboraren kudeaketa hobetzeko jarraibide praktikoak. "Erbia ala dortoka?"
EBALUATU ETA HOBETU Kritikak egin eta onartzea. Hobetzeko erabakiak hartzea. "Eskerrik asko kritikatzeagatik"
GAITASUN PERTSONALAK Gatazkak saihesteko eta konpontzeko teknikak. "Lau arte zenbatu"
Ideiak era erakargarrienean adieraztea eta gainontzekoak argudioen bidez konbentzitzea. "Speaker`s Corner"

  • Hasi eta Hazi
  • Gipuzkoako Foru Aldundia
  • Europar Batasuna