Garatuko diren gaitasunak

Inprimatu

Erreferentziatzat irakasleen ildoak hartuz, ekimen edo proiektu bat aurrera eramateko gaitasun garrantzitsuenak zeintzuk diren xehatu dira.

Gaitasun batzuk etapa zehatz batzuetan bakarrik agertuko lirateke, balio nagusien eta adin-tarte horren garapen kognitiboaren arabera.

Beste gaitasun batzuk, ordea, etapa batzuek aurrera egin ahala landuko dira. Oinarrizko kontzeptuekin, trebetasunekin edo jarrerekin hasten da adin txikienetan eta zehaztasun teknikoagoetan sakonduz eta sartuz doa eskola ibilbidean gora egiten dugun heinean (ikus adibidea denboraren plangintzarekin).